Eksploatacja złóż

kruszyw naturalnych

Zobacz ofertę Skontaktuj się

o firmie

03-01-2017
31-03-1956

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie zarządza utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa „Przedsiębiorstwo Produkcji Zastępczych Materiałów Budowlanych”. Przedmiotem działalności jest wydobycie piasku, żwiru produkcja materiałów zastępczych prefabrykaty, cegły i produkcja wapnia

03-01-2017
1-07-1961

Powstaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych” Na skutek połączenia „Przedsiębiorstwa Wiertniczo – Badawczego Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Lublinie z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych

03-01-2017
2-10-1970

Zarządzenie wprowadza zmianę nazwy na
„Lubelskie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa”

03-01-2017
23-10-1987

Na prośbę Rady Pracowniczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa w Lublinie zostaje wprowadzone zarządzenie w którym zmienia się nazwa przedsiębiorstwa na „Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych” Przedsiębiorstwo zatrudnia ok 250 pracowników posiada 14 zakładów wydobywczych położonych na terenie 5-ciu województw.

03-01-2017
Styczeń 1989

przekazanie przez Ministra Przemysłu
przedsiębiorstwa Wojewodzie Lubelskiemu

03-01-2017
03-06-1998

Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego wszczęto postepowanie naprawcze i ustalono zarząd komisaryczny do dnia wyrażenia zgody na prywatyzację Przedsiębiorstwa przez Ministra Skarbu Państwa

03-01-2017
24-08-1998

wykreśenie Przedsiębiorstwa z rejestru
przedsiębiorstw

03-01-2017
08-09-1998

powstanie Lubelskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożona z 62 pracowników byłego przedsiębiorstwa państwowego oraz jednego inwestora strategicznego.

03-01-2017
2013 rok

Spółka LKSM rozszerza zakres swojej działalności i buduje hale logistyczne z zapleczem biurowym oraz ekspozycyjnym pod wynajem. Hale położone są w pobliżu kluczowych tras krajowych

03-01-2017
31-03-1956

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie zarządza utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa „Przedsiębiorstwo Produkcji Zastępczych Materiałów Budowlanych”. Przedmiotem działalności jest wydobycie piasku, żwiru produkcja materiałów zastępczych prefabrykaty, cegły i produkcja wapnia

03-01-2017
1-07-1961

Powstaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych” Na skutek połączenia „Przedsiębiorstwa Wiertniczo – Badawczego Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Lublinie z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych

03-01-2017
2-10-1970

Zarządzenie wprowadza zmianę nazwy na
„Lubelskie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa”

03-01-2017
23-10-1987

Na prośbę Rady Pracowniczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa w Lublinie zostaje wprowadzone zarządzenie w którym zmienia się nazwa przedsiębiorstwa na „Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych” Przedsiębiorstwo zatrudnia ok 250 pracowników posiada 14 zakładów wydobywczych położonych na terenie 5-ciu województw.

03-01-2017
Styczeń 1989

przekazanie przez Ministra Przemysłu
przedsiębiorstwa Wojewodzie Lubelskiemu

03-01-2017
03-06-1998

Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego wszczęto postepowanie naprawcze i ustalono zarząd komisaryczny do dnia wyrażenia zgody na prywatyzację Przedsiębiorstwa przez Ministra Skarbu Państwa

03-01-2017
24-08-1998

wykreśenie Przedsiębiorstwa z rejestru
przedsiębiorstw

03-01-2017
08-09-1998

powstanie Lubelskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożona z 62 pracowników byłego przedsiębiorstwa państwowego oraz jednego inwestora strategicznego.

03-01-2017
2013 rok

Spółka LKSM rozszerza zakres swojej działalności i buduje hale logistyczne z zapleczem biurowym oraz ekspozycyjnym pod wynajem. Hale położone są w pobliżu kluczowych tras krajowych

Głównym działaniem spółki jest wydobycie i sprzedaż kruszyw naturalnych (piasek, pospółka, mieszanka, żwir).
Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. prowadzą działalność związaną z:

Eksploatacją złóż kruszyw
naturalnych

Produkcją i zbytem
kruszyw naturalnych

Przeprowadzaniem
badań laboratoryjnych
surowców skalnych

Najmem hal
magazynowych oraz
powierzchni biurowych

OFERTA

Kruszywa

Ponad półwieczne doświadczenie w branży sprawia, że z łatwością dostosowuje się do wymagań współczesnego rynku. Produkcja LKSM Sp. z o.o. w głównej mierze kierowana jest na potrzeby budownictwa ogólnego, mieszkaniowego, przemysłowego i drogowego. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw budowlanych i inżynieryjnych, wytwórni betonów towarowych i prefabrykatów, przedsiębiorstw budowy dróg, a także klientów indywidualnych.

Czytaj więcej

Kopalnie

W skład przedsiębiorstwa wchodzi 7 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego

Czytaj więcej

Projekt unijny

Informujemy, iż nasza firma zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw. Realizacja projektu przyczyniła się do rozszerzenia oferty naszej spółki o nowy produkt mieszankę pozaklasową oraz 2 nowe usługi: niwelacji terenu i wykonywania wykopów ziemnych.

Ups... Coś poszło nie tak.
Ta strona nie wczytała Map Google prawidłowo. Szczegóły techniczne znajdziesz w konsoli JavaScript.

Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych

Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych

Sp. z o. o. w Lublinie
ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin

tel: 81 747 25 00, fax: wew. 30
tel: 81 747 26 42, fax: wew. 30
e-mail: lksm@lksm.pl

Copyright © 2017. All rights reserved.