Kruszywa

Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. swym klientom oferuje:
Piasek o granulacji 0-2 mm
– stosowany jest w budownictwie ogólnym i drogowym do produkcji betonu i prefabrykatów.
Piaski uszlachetnione o granulacji 0-2 mm
– stosowane są głównie jako kruszywo mineralne do produkcji betonu i prefabrykatów w budownictwie ogólnym i drogowym.
Pospółka o granulacji 0-2, 0-8, 0-16, 0-32 mm
– nazywana również kruszywem naturalnym wykorzystywana jest jako kruszywo mineralne do produkcji betonu i prefabrykatów w budownictwie ogólnym i drogowym.
Mieszanka (kruszywo grube) o granulacji 0-16 mm
– stosowana jest do produkcji betonu oraz prefabrykatów zarówno w budownictwie ogólnym jak i drogowym.
Żwir o granulacji 2-8; 8-16, 16-40 mm
– wykorzystywany jest w budownictwie ogólnym i drogowym do produkcji betonu i prefabrykatów.
Kamień naturalny 32-90 mm
– stosowany jest w budownictwie hydrotechnicznym.
Piaski bezklasowe