KSM w Berezie

Kopalnia położona jest na gruntach wsi Bereza, Gm. Międzyrzec Podlaski, powiat Biała Podlaska, woj. lubelskie w odległości 90 km od Lublina, 30 km od Białej Podlaskiej i 1,5 km od Międzyrzeca Podlaskiego.

Zakład górniczy prowadzi wydobycie systemem odkrywkowym ścianowym spod wody przy użyciu koparki pływającej. Eksploatowane są jednocześnie dwie serie złożowe: piaszczysta i piaszczysto-żwirowa. Wydobyty materiał podlega przeróbce przez płukanie.

Parametry jakościowe kopaliny głównej (piaszczysto-żwirowej):

 • pyły mineralne - 0,2-0,35%, śr. 0,9%
 • zanieczyszczenia obce nie występują
 • zanieczyszczenia organiczne niewielkie
 • ziarna słabe i zwietrzałe - 0,0-12,5%, śr. 3,6%
 • grudki gliny nie występują
 • siarczany rozpuszczone w wodzie - śr. 0,002%
 • siarka całkowita - śr. 0,09%
 • ciężar nasypowy w stanie luźnym - 1,62-1,82 G/cm3 śr. 1,73 G/cm3
 • ciężar nasypowy w stanie utrzęsionym - 1,88-2,09 G/cm3 śr. 1,98 G/cm3
 • nasiąkliwość - 0,64-2,80%, śr. 1,44%
 • ziarna wydłużone i płaskie - 1,4-20,7 %, śr. 6,9%
Parametry jakościowe kopaliny towarzyszącej (piaszczystej):
 • pyły mineralne - 0,2-10,0%, śr. 3,2%
 • zanieczyszczenia obce nie występują
 • zanieczyszczenia organiczne minimalne ilości
 • siarczany rozpuszczone w wodzie - śr. 0,004 %
 • ciężar nasypowy w stanie luźnym - śr. 1,45 G/cm3
 • ciężar nasypowy w stanie utrzęsionym - śr. 1,65 G/cm3
Produkowany asortyment:
 • żwir 16-40
 • mieszanka nienormowana (pospółka) 0-32
 • mieszanka 0-16
 • piasek uszlachetniony 0-2
 • kamień do 40
Produkowany asortyment spełnia kryteria norm PN-86B-06712, PN-EN 12620.

Dojazd

Galeria zdjęć