KONTAKT

Zobacz ofertę

FORMULARZ KONTAKTOWY

Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych

ZARZĄD

Prezes zarządu

Wojciech Jezior
Tel. 81 747 25 00 wew. 14
Kom.: 508 210 904
@: wjezior@lksm.pl

Wiceprezes Zarządu

Wiesława Idzik
Tel: 81 747 25 00 wew. 26
Kom. 509109 360

@: widzik@lksm.pl

BIURO

Dyrektor ds. marketingu – Prokurent

Irena Glik
Tel. 81 747 25 00 wew. 11
Kom. 505 162 932
@: iglik@lksm.pl

Dyrektor ds. rozwoju – Prokurent

Karolina Kozieł
Tel. 81 747 25 00 wew.11
Kom 531 390 260
@: k.koziel@lksm.pl

LABORATORIUM

Jadwiga Iwaniuk
Tel: 81 747 25 00 wew 23
@: jiwaniuk@lksm.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Tel 81 747 25 00 wew. 21,23,26

Kierownik Ruchu Zakładów Górniczych

Adolf Kokosza
@: akokosza@lksm.pl

Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych

Sp. z o. o. w Lublinie
ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin

tel: 81 747 25 00,

fax: 81  747 03 27

e-mail: lksm@lksm.pl

Copyright © 2017. All rights reserved.