< Kopalnia Lipiny | LKSM - Lubelska Kopalnia Surowców Mineralnych

ZG LIPINY

Mieszanka 0-4

PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”

Mieszanka 0-8

PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

Kamień od 16
Pospółka

PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”

ZG LIPINY

Gm. Kłoczew

miejsc. Gęsia Wólka

08-454 Kłoczew

Kontakt

Sławomir Noworol

tel. 601 810 813

Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych

Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych

Sp. z o. o. w Lublinie
ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin

tel: 81 747 25 00

fax: 81 747 03 27

e-mail: lksm@lksm.pl

Copyright © 2017. All rights reserved.