Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. swym klientom oferuje

  • Kruszywa do betonu
  • Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
    stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym
  • Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
    na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
  • Piasek do zaprawy
  • Pospółkę
  • Kamień

Kopalnie

W skład przedsiębiorstwa wchodzi 7 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie całego województwa lubelskiegoch.

Czytaj więcej

Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych

Sp. z o. o. w Lublinie
ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin

tel: 81 747 25 00

fax: 81 747 03 27

e-mail: lksm@lksm.pl

Copyright © 2017. All rights reserved.