Historia firmy

h1

31-03-1956 POCZĄTKI PRZEDSIĘBIORSTWA

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie zarządza utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa „Przedsiębiorstwo Produkcji Zastępczych Materiałów Budowlanych”. Przedmiotem działalności jest wydobycie piasku, żwiru produkcja materiałów zastępczych prefabrykaty, cegły i produkcja wapnia

1-07-1961 KOLEJNY KROK

Powstaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych” Na skutek połączenia „Przedsiębiorstwa Wiertniczo – Badawczego Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Lublinie z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych

h3

08-09-1998 LUBELSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH

powstanie Lubelskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożona z 62 pracowników byłego przedsiębiorstwa państwowego oraz jednego inwestora strategicznego.

2013 ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI

Spółka LKSM rozszerza zakres swojej działalności i buduje hale logistyczne z zapleczem biurowym oraz ekspozycyjnym pod wynajem. Hale położone są w pobliżu kluczowych tras kr

Masz pytania lub jesteś zainteresowany współpracą?