81 747 25 00 lksm@lksm.pl
O FIRMIE

DANE KONTAKTOWE

 ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin

81 747 25 00

lksm@lksm.pl

 81 747 26 42

Pon – Pt: 7:00 – 15:00

O NAS

Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. są firmą z ponad 50-letnią tradycją. Działają one na rynku nieprzerwanie od 1956 roku i są jednym z największych producentów kruszyw na terenie województwa lubelskiego.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą 3 zakłady produkcyjne zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego:

ZG w Berezie
ZG w Lipinach
ZG w Olszewnicy

Kopalnie kruszyw naturalnych położone są najczęściej na nieużytkach lub terenach leśnych. Przedsiębiorstwo otrzymując koncesję na eksploatację złoża zobligowana jest do rekultywacji wyeksploatowanego terenu co pozwala na późniejsze zagospodarowanie go w kierunku rolnym, leśnym lub rekreacyjnym

Zarząd spółki

Zarząd Spółki, mający swoją siedzibę w Lublinie, koordynuje pracę kopalń i podejmuje strategiczne decyzje dotyczące firmy. Jego zadaniem jest również dbanie o wizerunek przedsiębiorstwa oraz troska o kontakty z kluczowymi klientami.

Zdolności produkcyjne

LKSM Sp. z o. o. jest największym przedsiębiorstwem produkującym kruszywa naturalne w woj. lubelskim i jednym z większych w skali krajowej. Wieloletnie doświadczenie, wyszkolony personel oraz wdrażanie nowych technologii pozwalają na zapewnienie każdej ilości kruszywa bez przerwy przez cały rok.

Ponadto przedsiębiorstwo stale poszukuje nowych złóż kruszywa naturalnego, na których można prowadzić działalność górniczą.

Firma kładzie nacisk na partnerskie kontakty z klientami, wdrożenie nowych technologii jak również dbanie o wysoką jakość sprzedawanych kruszyw prowadząc cyklicznie badania laboratoryjne.

Jakość produktów

Jakość kruszywa odgrywa kluczową rolę przy produkcji kruszyw naturalnych, decydując o trwałości i bezpieczeństwie obiektów budownictwa drogowego i ogólnego, do budowy których zostały wykorzystane.
Stałą wysoką jakość produktów uzyskuje się dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii przetwórczych i uszlachetniających kopalinę. Istniejące w ramach LKSM Sp. z o.o. laboratorium prowadzi bieżącą kontrolę jakości kruszywa.

Próbki kopalin przechodzą zawsze szczegółowy proces kontrolno-badawczy według schematu:

pobieraniu próbek materiału i przygotowaniu do badań,
prowadzeniu badań materiału,
opracowaniu wyników badań,
opracowywaniu orzeczenia o jakości materiału z normą.
Całościowe procesy laboratoryjne w każdym przypadku przeprowadzane są zgodnie z postanowieniami i normami europejskimi.

W związku z tym produkty LKSM Sp. z o.o. spełniają kryteria polskich norm a także norm europejskich. Do każdej partii towaru dołączane jest świadectwo jakości produktu. Kruszywo drogowe pozyskane w LKSM Sp. z o.o. jest atestowane.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest dla spółki zadaniem priorytetowym. Dlatego firma stara się wykorzystywać technologie możliwie najbardziej przyjazne środowisku naturalnemu a więc bezodpadowe i energooszczędne. Inwestycje w unowocześnianie produkcji w kopalniach, minimalizują skutki negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Na etapie inwestycyjnym opracowywane są projekty rekultywacji terenów poeksploatacyjnych mające na celu przywrócenie środowisku naturalnych wartości użytkowych. Rekultywacja prowadzona jest w kierunku leśnym, rolnym, wodnym oraz rekreacyjnym sukcesywnie w stosunku do postępu robót eksploatacyjnych.

 

MISJA FIRMY

JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Jakość kruszywa odgrywa kluczową rolę przy produkcji kruszyw naturalnych, decydując o trwałości i bezpieczeństwie obiektów budownictwa drogowego i ogólnego, do budowy których zostały wykorzystane

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska jest dla spółki zadaniem priorytetowym. Dlatego firma stara się wykorzystywać technologie możliwie najbardziej przyjazne środowisku naturalnemu a więc bezodpadowe i energooszczędne.

PROFESJONALIZM

Zarząd Spółki, mający swoją siedzibę w Lublinie, koordynuje pracę kopalń i podejmuje strategiczne decyzje dotyczące firmy. Jego zadaniem jest również dbanie o wizerunek przedsiębiorstwa oraz troska o kontakty z kluczowymi klientami.

Jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytania?