81 747 25 00 lksm@lksm.pl

OFERTA

Kruszywa

Kopalnie

Głównym działaniem spółki jest wydobycie i sprzedaż kruszyw naturalnych (piasek, pospółka, mieszanki, żwiry).

Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. prowadzą działalność związaną z:

  • Eksploatacją złóż kruszyw naturalnych
  • Produkcją i zbytem kruszyw naturalnych
  • Przeprowadzaniem badań laboratoryjnych surowców skalnych
  • Od 2013 roku spółka prowadzi również działalność w zakresie najmu powierzchni magazynowych i biurowych

Ponad półwieczne doświadczenie w branży sprawia, że z łatwością dostosowuje się do wymagań współczesnego rynku. Produkcja LKSM Sp. z o.o. w głównej mierze kierowana jest na potrzeby budownictwa:

  • drogowego,
  • ogólnego,
  • mieszkaniowego,
  • przemysłowego

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw budowlanych i inżynieryjnych, wytwórni betonów towarowych i prefabrykatów, przedsiębiorstw budowy dróg, a także klientów indywidualnych. Obecnie produkty przedsiębiorstwa sprzedawane są w głównej mierze na rynku regionalnym jak i krajowym. Główni odbiorcy pochodzą z województwa lubelskiego i mazowieckiego. Spółka stara się jednak konsekwentnie poszerzać rynek zbytu na swoje produkty, w tym kruszywo drogowe.

Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. swym klientom oferuje:

Mieszanka 0-16 mm

Żwiry 2-8; 8-16; 16-40 mm

Kamień naturalny 32-90 mm

Pospółka

Piasek 0-2 mm

Piasek uszlachetniony 0-2 mm

Mieszanka pozaklasowa 0-32 mm

Piasek pozaklasowy

Mieszanka 0-4 mm

Mieszanka 0-8 mm

Jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytania?